Nieuws

 • Alles
 • Buiksloterham
 • Buurt
 • Energie
 • Gebouw
 • Geen categorie
 • Integraal ontwerp
 • Onderzoek
 • Ontwerp
 • Ontwikkeling
 • Schaal
 • Stad
 • Together4you
 • Woningbouw
 • Zelfbouw

Beschermd: T4Y-woningtypen

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken: Wachtwoord:

Aftellen naar het HIB : deel 4

Het Investeringsbesluit Buiksloterham (vastgesteld in 2007) wordt ‘herijkt’. Deze Herijking Investeringsbesluit (HIB) is inmiddels in juni 2019 ambtelijk vastgesteld maar eind oktober nog steeds niet vrijgegeven voor inspraak. Omdat we met een aantal betrokken burgers inmiddels al twee jaar proberen om hier een voet tussen de deur te krijgen wordt op deze site op deze…

Aftellen naar het HIB: deel 3

In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

Klein is het nieuwe groot

“Small is the new big.” Met deze slogan keerde afgelopen dinsdag een groep van Koreaanse planologen en stadsontwikkelaars huiswaarts, na een rond-leiding door de Buiksloterham. Ik heb ze verteld over de experimenten die in de Buiksloterham plaats hebben gevonden met een nieuwe vorm van stadsontwikkeling. En hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat iedere…

Aftellen naar het HIB: deel 2

In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

Aftellen naar het HIB: deel 1

In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

Seizoensvariatie van de zonkracht

Bron: RIVM De zonkracht varieert over het jaar omdat de zonshoogte afhankelijk is van het seizoen en omdat de ozonlaagdikte een jaarlijkse cyclus vertoont. Nederland In Nederland wordt de hoogste zonkracht vier tot vijf dagen na midzomer verwacht. Op zo’n vier dagen per jaar komt de zonkracht boven de 7. De afgelopen elf jaar is…

De 4 seizoenen-installatie: Winter

In ons eigen woon-werkhuis installeerden we een cv-houtkachel. De ervaringen delen we in deze blog. We hebben een 18kW cv-houtkachel van Kratki. Dit is een Poolse kachelfabrikant die ons werd aanbevolen door Endusol. Als de kachel aan staat wordt het erg warm voor de kachel. Dat is in de winter soms best lekker, maar in…

Werken of wonen?

In de Buiksloterham staat het werken enorm onder druk. Waar voorheen gesproken werd over een gemengd werk-woongebied wordt in 2018 vervijfvoudiging van het aantal vierkante meters woningen aangekondigd. Omdat dat gebeurt via een zo onleesbaar mogelijk gemaakte kaart hebben we het maar eens uitgetekend voor kavel 6. Het gaat in dit stuk niet om kavel…

Buurtenveloppen

In de Buiksloterham wordt af en toe gewerkt met de term ‘bouwenvelop’. Hiermee wordt bedoeld, dat er voor een kavel op een eenvoudige manier wordt samengevat wat de bebouwingsmogelijkheden zijn, in termen van bouwhoogte, maximaal vloeroppervlak (BVO), programma (% woningen, % werkfuncties, aantal parkeerplaatsen etcetera, en aanvullende eisen zoals plek van de hoofdentree of eisen…

Over participatie

De gemeente Amsterdam heeft sinds de laatste verkiezingen een college van Groen Links, D66, PvdA en SP. Een van de punten waarmee het college zich wil onderscheiden is de wens om te komen tot een betere participatie. Er is zelfs een speciale wethouder voor: Rutger Groot Wassink (GL) is wethouder van o.a. Democratisering. Deze stuurde…

Over de Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham (2019)

Groenvisie Buiksloterham: waarom participatie altijd beter kan en moet In de periode maart-mei 2019 is door de gemeente Amsterdam een zogenoemde ‘co-creatie’-sessie georganiseerd waarin met bewoners gewerkt zou worden aan een gezamenlijke groenvisie voor de Buiksloterham.  Begin maart en 9 april vonden de eerste twee sessies plaats. Na de sessie van 9 april zijn een…

Groene straten: kan dat?

Bij het praten over meer groen wordt regelmatig gezegd dat we de straten natuurlijk veel groener kunnen maken. Dat klinkt leuk en ik ben er natuurlijk niet tegen. Maar kan het wel? Als je dat zou doen, hoe ziet dat er dan uit? Om hoeveel oppervlak gaat het dan? We maken een uitsnede van de…

Groenvisie Buiksloterham

John Zondag was betrokken bij het co-creatie-proces Groenvisie Buiksloterham. Dit werd georganiseerd door de Gemeente Amsterdam in de periode maart-juni 2019. Vanuit een fundamenteel constructieve houding – wij bouwen samen aan onze buurt – hebben we met een aantal buurtbewoners de plannen bekeken. Uiteindelijk zijn we erg kritisch en verontrust geworden over wat er plaats…

Infrarood verwarming

ZCSA onderscheidt zich door een actieve bemoeienis met installatie-systemen. Dat is begonnen vanuit een opvatting over het vak. Architectuur zou meer moeten zijn dan alleen een esthetisch ontwerp. Uiteindelijk is het doel van bouwen om comfort te bieden. Vanuit een nieuwsgierigheid als ingenieur heb ik me verdiept in innovatieve technieken. Als ontwerper van grootschalige projecten…

Zon op KNSM (2019)

ZCSA begeleidt zo nu en dan VvE’s bij het plaatsen van zonnepanelen. Dat is in de meeste gevallen niet zo heel moeilijk, de meeste VvE-besturen kunnen dat prima zelf afhandelen. ZCSA heeft zich gespecialiseerd in ‘complexe gevallen’. We doen dat niet heel vaak: gemiddeld 1x per jaar. Voldoende om op de hoogte te blijven van…

Waarom een vooronderzoek zo’n goed idee is

Toen Frank Alsema me begin 2013 belde met het verzoek om eens te praten over een kavel dat hij overwoog te kopen in de Buiksloterham had hij al een loods vol met bouwmaterialen verzameld. Ik moest dan ook even nadenken over de vraag of ik hem daarbij kon helpen. Na ampel beraad heb ik toen…

Van CPO naar MO

In de Amsterdamse zelfbouwwereld wordt sinds 2011 onderscheid gemaakt tussen twee soorten zelfbouw : Individueel (PO) en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In 2012 deden we mee aan de selectie voor Amundsenhofje en de Wolffschool. In 2013 maakten we een analyse van het kantoor Kennedyplantsoen. Inmiddels was het usance geworden dat architecten – waarvan er velen…

Hoogste punt woonhuis ENT2d

Op 18 januari 2019 vieren we het hoogste punt van woonhuis ENT2d. Bouwbedrijf van Engen heeft het houten casco in 2 maanden geplaatst (inclusief kerstvakantie).

Klein is het nieuwe groot

Sinds 2011 zijn wij actief op het gebied van kleinschalige ontwikkeling. We zijn pleitbezorgers van de ‘kleine korrel’: dat is jargon voor stedenbouw-kundigen. Het komt erop neer dat je in een stad ook ruimte moet reserveren voor kleinschalige ontwikkelingen, omdat juist op de kleine kavels de bijzondere, gekke en niet per sé altijd esthetisch verantwoorde…

Eerste paal Woonhuis ENT2d

Op 15 november 2018 is de eerste paal geslagen van Woonhuis ENT2d. Het huis wordt uitgevoerd in houtskeletbouw en er wordt gewerkt met een dampopen opbouw met cellulose isolatie. Bouwbedrijf van Engen bouwt het huis samen met H2O Installatietechniek.

4 seizoenen-installaties: Herfst

Ons 4-seizoenenconcept maakt in de herfst gebruik van een lucht-water- warmtepomp. De warmtepomp heeft een gunstig rendement bij een COP ≥ 4,0. Dat betekent dat hij optimaal presteert als T > 0ºC. Als de temperatuur bovenin het vat lager wordt dan 60ºC gaat de warmtepomp aan en produceert warm water van 65ºC, net zolang tot…

4-seizoenen-installatie: Zomer

ZCSA bouwde een woonwerkhuis met een 4-seizoenen-installatieconcept. In dit bericht lichten we de zomersituatie toe. Op de hoogste trede van de duurzame-energiebronnen-top 5 staat: de zon. De zon is een oneindige bron van energie, die het huis direct kan verwarmen, zonder zonnepanelen of heat pipes, door simpelweg in te stralen door het raam. Daarnaast kun…

Lezing We Make The City

Op 22 juni 2018 gaf John Zondag een lezing voor We Make the City, een festival waarin ‘stadsmakers’ vieren hoe we met elkaar de stad maken. Een kritische beschouwing op hoe dat in de Buiksloterham heeft uitgepakt. GEBIEDSMEETUP #11: BUIKSLOTERHAM 22-6-2018 URBAN EXPEDITION HOUDT CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING STAND IN DE HUIDIGE BOUWWOEDE? Dit programma is gratis…

Lezing Buurtvisie 22-6-2018 “We Make the City”

Op 22 juni gaf John Zondag een lezing over de Buurtvisie Buiksloterham in het kader van We Make The City. Buurtvisie gaat over het organiseren van projecten op buurtniveau. De bewoners van de Bosrankstraat zijn sinds 2011 bezig met buurtparticipatie en hebben in nauwe samenwerking met de gemeente een beheersovereenkomst gesloten voor het groen in…

Hoe het werken uit de Buiksloterham verdwijnt

Op 14 en 29 mei 2018 organiseerde de gemeente Amsterdam twee participatieavonden over de toekomst van de Buiksloterham (BSH). Volgens de gebruikers van het gebied valt er op het gebied van participatie nog een hoop te verbeteren. Ruud Laarman, eigenaar van de Noord Amsterdamse Machinefabriek, al 73 jaar gevestigd. John Zondag is als architect en…

Team Buurtvisie presenteert

Op 14 mei 2018 presenteerde John Zondag de resultaten van een jaar lang werken aan Buurtvisie Buiksloterham op een participatieavond van de gemeente Amsterdam.

Cortenstaal/golfplaat/bamboe

MATERIAAL Woon-werkhuis Bosrankstraat 33. De keuze van het materiaal heeft een grote invloed op de verschijningsvorm van een gebouw. Woonhuis BSH5.o is gelegen op een bedrijventerrein. Het kavel is 6 meter breed. Er is uitgebreid onderzocht hoe de zijgevels zo dun mogelijk konden worden uitgevoerd. Het gebouw heeft een stalen skelet, waardoor de zijgevels niet…

Buurtgarage : Parkeren in de Buiksloterham

Betaald parkeren in de BSH. Aanleiding voor een nieuw initiatief. Circulair. Delen van parkeerplaatsen. In samenwerking met Breevast.

De Buren van 3D

ZCSA heeft samen met Space&Matter en Frank Alsema meegedaan aan de tender voor Kavel 3D. Op de hoek van Klaprozenweg en Ridderspoorweg organiseerde de gemeente Amsterdam een tender waarbij voor 90% (!) werd gegund op circulaire criteria. ZCSA heeft voor deze tender een aantal innovatieve ontwikkelprincipes uitgewerkt, simpel samengevat een combinatie van ‘crowd developing’ en…

Presentatie Bouwgroep Kastoren 15-7-2016

Op 15 juli 2016 presenteerden John Zondag en Thomas Bernhardt hun ontwerp voor bouwgroep Kastoren in Pakhuis de Zwijger. Je moet zelf even het geluid aanzetten.

Optieovereenkomst kavel 20c getekend

De optieovereenkomst voor kavel BSH20c is getekend. John Zondag tekende als initiatiefnemer van De Zelfbouwcoöperatie op 23 mei 2016 de optieovereenkomst met Pierre van Rossum, directeur van Grond&Ontwikkeling. De Zelfbouwcoöperatie is een initiatief om zelfbouwers meer toegang te geven tot de grondmarkt in Amsterdam. Nadat de bouwgrond in Amsterdam sinds 1950 traditioneel al decennia van…

Buurtcoöperatie bij BouwWoonLeef

Zelfbouw kent vele smaken. Je kunt zelf je huis ontwerpen en bouwen, of daar professionals voor inschakelen. Maar je kunt ook samen met andere kavelkopers, in een bouwgroep, aan de slag. En ook daar zijn weer verschillende varianten in, zo blijkt uit een nieuwe reportage van Bouw Woon Leef, gemaakt in dé zelfbouwwijk van Amsterdam: Buiksloterham. “Heel…

John Zondag bij BNR Bouwmeesters

Op 9 september 2015 was John Zondag te gast in het radioprogramma BNR Bouwmeesters. De uitzending was gewijd aan ‘De Zelfbouwrevolutie’. Te gast waren Marcel Kastein (directeur De Regie), Jacqueline Tellinga (programmamanager Gemeente Almere en ook lid van het landelijk Expertteam Eigenbouw) en John Zondag (architect en zelfbouwer in de Buiksloterham, Amsterdam-Noord) . Jan Postma…

Start Zelfbouw Buiksloterham

https://youtu.be/lBju6nHDdd8 Op 10 juni 2013 werden 2 projecten van Zondag CS getoond in het programma Aanbouw van AT5. Eerst het 'Marktplaatshuis' in de Monnikskapsstraat, ontworpen voor Frank Alsema. En daarna het eigen woonwerkhuis in de Bosrnakstraat.Ook een derde project: de straatmaquette die gemaakt is door de gezamenlijke bewoners van de Bosrankstraat komt aan bod.

Over de Zelfbouwmarkt in 2011

Op 29 en 30 oktober 2011 vond de eerste Zelfbouwmarkt plaats in Strand West in de Amsterdamse Houthavens. In een tijd dat de economie was vastgelopen en niemand meer grond kon, wilde of durfde te kopen besloot de gemeente Amsterdam om 1000 kavels voor zelfbouw beschikbaar te stellen. Onder leiding van wethouder Maarten van Poelgeest…