Categorie / Ontwikkeling / Buiksloterham / Ontwikkeling / Schaal / Schaal / Stad

  Berichten laden...
 • Aftellen naar het HIB : deel 4

  Het Investeringsbesluit Buiksloterham (vastgesteld in 2007) wordt ‘herijkt’. Deze Herijking Investeringsbesluit (HIB) is inmiddels in juni 2019 ambtelijk vastgesteld maar eind oktober nog steeds niet vrijgegeven voor inspraak. Omdat we met een aantal betrokken burgers inmiddels al twee jaar proberen om hier een voet tussen de deur te krijgen wordt op deze site op deze…

 • Aftellen naar het HIB: deel 3

  In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

 • Klein is het nieuwe groot

  “Small is the new big.” Met deze slogan keerde afgelopen dinsdag een groep van Koreaanse planologen en stadsontwikkelaars huiswaarts, na een rond-leiding door de Buiksloterham. Ik heb ze verteld over de experimenten die in de Buiksloterham plaats hebben gevonden met een nieuwe vorm van stadsontwikkeling. En hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat iedere…

 • Aftellen naar het HIB: deel 2

  In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

 • Aftellen naar het HIB: deel 1

  In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

 • Werken of wonen?

  In de Buiksloterham staat het werken enorm onder druk. Waar voorheen gesproken werd over een gemengd werk-woongebied wordt in 2018 vervijfvoudiging van het aantal vierkante meters woningen aangekondigd. Omdat dat gebeurt via een zo onleesbaar mogelijk gemaakte kaart hebben we het maar eens uitgetekend voor kavel 6. Het gaat in dit stuk niet om kavel…

 • Buurtenveloppen

  In de Buiksloterham wordt af en toe gewerkt met de term ‘bouwenvelop’. Hiermee wordt bedoeld, dat er voor een kavel op een eenvoudige manier wordt samengevat wat de bebouwingsmogelijkheden zijn, in termen van bouwhoogte, maximaal vloeroppervlak (BVO), programma (% woningen, % werkfuncties, aantal parkeerplaatsen etcetera, en aanvullende eisen zoals plek van de hoofdentree of eisen…

 • Over de Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham (2019)

  Groenvisie Buiksloterham: waarom participatie altijd beter kan en moet In de periode maart-mei 2019 is door de gemeente Amsterdam een zogenoemde ‘co-creatie’-sessie georganiseerd waarin met bewoners gewerkt zou worden aan een gezamenlijke groenvisie voor de Buiksloterham.  Begin maart en 9 april vonden de eerste twee sessies plaats. Na de sessie van 9 april zijn een…

 • Groene straten: kan dat?

  Bij het praten over meer groen wordt regelmatig gezegd dat we de straten natuurlijk veel groener kunnen maken. Dat klinkt leuk en ik ben er natuurlijk niet tegen. Maar kan het wel? Als je dat zou doen, hoe ziet dat er dan uit? Om hoeveel oppervlak gaat het dan? We maken een uitsnede van de…

 • Groenvisie Buiksloterham

  John Zondag was betrokken bij het co-creatie-proces Groenvisie Buiksloterham. Dit werd georganiseerd door de Gemeente Amsterdam in de periode maart-juni 2019. Vanuit een fundamenteel constructieve houding – wij bouwen samen aan onze buurt – hebben we met een aantal buurtbewoners de plannen bekeken. Uiteindelijk zijn we erg kritisch en verontrust geworden over wat er plaats…

 • Lezing We Make The City

  Op 22 juni 2018 gaf John Zondag een lezing voor We Make the City, een festival waarin ‘stadsmakers’ vieren hoe we met elkaar de stad maken. Een kritische beschouwing op hoe dat in de Buiksloterham heeft uitgepakt. GEBIEDSMEETUP #11: BUIKSLOTERHAM 22-6-2018 URBAN EXPEDITION HOUDT CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING STAND IN DE HUIDIGE BOUWWOEDE? Dit programma is gratis…

 • Lezing Buurtvisie 22-6-2018 “We Make the City”

  Op 22 juni gaf John Zondag een lezing over de Buurtvisie Buiksloterham in het kader van We Make The City. Buurtvisie gaat over het organiseren van projecten op buurtniveau. De bewoners van de Bosrankstraat zijn sinds 2011 bezig met buurtparticipatie en hebben in nauwe samenwerking met de gemeente een beheersovereenkomst gesloten voor het groen in…

 • Hoe het werken uit de Buiksloterham verdwijnt

  Op 14 en 29 mei 2018 organiseerde de gemeente Amsterdam twee participatieavonden over de toekomst van de Buiksloterham (BSH). Volgens de gebruikers van het gebied valt er op het gebied van participatie nog een hoop te verbeteren. Ruud Laarman, eigenaar van de Noord Amsterdamse Machinefabriek, al 73 jaar gevestigd. John Zondag is als architect en…

 • Presentatie Bouwgroep Kastoren 15-7-2016

  Op 15 juli 2016 presenteerden John Zondag en Thomas Bernhardt hun ontwerp voor bouwgroep Kastoren in Pakhuis de Zwijger. Je moet zelf even het geluid aanzetten.

 • Buurtcoöperatie bij BouwWoonLeef

  Zelfbouw kent vele smaken. Je kunt zelf je huis ontwerpen en bouwen, of daar professionals voor inschakelen. Maar je kunt ook samen met andere kavelkopers, in een bouwgroep, aan de slag. En ook daar zijn weer verschillende varianten in, zo blijkt uit een nieuwe reportage van Bouw Woon Leef, gemaakt in dé zelfbouwwijk van Amsterdam: Buiksloterham. “Heel…