De Buren van 3D

ZCSA heeft samen met Space&Matter en Frank Alsema meegedaan aan de tender voor Kavel 3D. Op de hoek van Klaprozenweg en Ridderspoorweg organiseerde de gemeente Amsterdam een tender waarbij voor 90% (!) werd gegund op circulaire criteria.

ZCSA heeft voor deze tender een aantal innovatieve ontwikkelprincipes uitgewerkt, simpel samengevat een combinatie van ‘crowd developing’ en het slim uit elkaar houden van de diverse fasen in de ontwikkeling van een gebouw. De diverse onderdelen van het plan – middeldure huur-appartementen, parkeer-garage, daktuin en bedrijfsruimten – konden zo onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld.

Omdat de gemeente een uitzonderlijk hoge grondprijs vroeg maar tegelijkertijd de opbrengst had begrensd was het erg moeilijk om financiering te vinden voor de appartementen. Uiteindelijk hebben we een constructie ontwikkeld waarbij 88 huurders ook mee konden participeren in het eigendom.

Uiteindelijk hebben we de tender niet gewonnen. Gezien de ontwikkeling van de bouwprijzen is dat misschien maar beter ook.