Categorie / Schaal / Gebouw / Together4you / Ontwerp / Zelfbouw

  Berichten laden...
 • Beveiligd: T4Y-woningtypen

  Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

 • Aftellen naar het HIB : deel 4

  Het Investeringsbesluit Buiksloterham (vastgesteld in 2007) wordt ‘herijkt’. Deze Herijking Investeringsbesluit (HIB) is inmiddels in juni 2019 ambtelijk vastgesteld maar eind oktober nog steeds niet vrijgegeven voor inspraak. Omdat we met een aantal betrokken burgers inmiddels al twee jaar proberen om hier een voet tussen de deur te krijgen wordt op deze site op deze…

 • Aftellen naar het HIB: deel 3

  In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

 • Klein is het nieuwe groot

  “Small is the new big.” Met deze slogan keerde afgelopen dinsdag een groep van Koreaanse planologen en stadsontwikkelaars huiswaarts, na een rond-leiding door de Buiksloterham. Ik heb ze verteld over de experimenten die in de Buiksloterham plaats hebben gevonden met een nieuwe vorm van stadsontwikkeling. En hoezeer ik er ook van overtuigd ben dat iedere…

 • Aftellen naar het HIB: deel 2

  In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

 • Aftellen naar het HIB: deel 1

  In de Buiksloterham wordt sinds 2007 gewerkt aan de transformatie van dit bedrijventerrein naar een gemengd werk-woongebied. De gemeente Amsterdam heeft daartoe een aantal documenten goedgekeurd en vastgesteld: in 2007 het Investeringsbesluit, in 2009 het Bestemmingsplan, en jaarlijks het Exploitatieplan. In 2018 is aangekondigd dat de gemeente deze documenten wil vervangen. Als eerste is het…

 • Buurtenveloppen

  In de Buiksloterham wordt af en toe gewerkt met de term ‘bouwenvelop’. Hiermee wordt bedoeld, dat er voor een kavel op een eenvoudige manier wordt samengevat wat de bebouwingsmogelijkheden zijn, in termen van bouwhoogte, maximaal vloeroppervlak (BVO), programma (% woningen, % werkfuncties, aantal parkeerplaatsen etcetera, en aanvullende eisen zoals plek van de hoofdentree of eisen…

 • Groene straten: kan dat?

  Bij het praten over meer groen wordt regelmatig gezegd dat we de straten natuurlijk veel groener kunnen maken. Dat klinkt leuk en ik ben er natuurlijk niet tegen. Maar kan het wel? Als je dat zou doen, hoe ziet dat er dan uit? Om hoeveel oppervlak gaat het dan? We maken een uitsnede van de…

 • Groenvisie Buiksloterham

  John Zondag was betrokken bij het co-creatie-proces Groenvisie Buiksloterham. Dit werd georganiseerd door de Gemeente Amsterdam in de periode maart-juni 2019. Vanuit een fundamenteel constructieve houding – wij bouwen samen aan onze buurt – hebben we met een aantal buurtbewoners de plannen bekeken. Uiteindelijk zijn we erg kritisch en verontrust geworden over wat er plaats…

 • Hoogste punt woonhuis ENT2d

  Op 18 januari 2019 vieren we het hoogste punt van woonhuis ENT2d. Bouwbedrijf van Engen heeft het houten casco in 2 maanden geplaatst (inclusief kerstvakantie).

 • Klein is het nieuwe groot

  Sinds 2011 zijn wij actief op het gebied van kleinschalige ontwikkeling. We zijn pleitbezorgers van de ‘kleine korrel’: dat is jargon voor stedenbouw-kundigen. Het komt erop neer dat je in een stad ook ruimte moet reserveren voor kleinschalige ontwikkelingen, omdat juist op de kleine kavels de bijzondere, gekke en niet per sé altijd esthetisch verantwoorde…

 • Eerste paal Woonhuis ENT2d

  Op 15 november 2018 is de eerste paal geslagen van Woonhuis ENT2d. Het huis wordt uitgevoerd in houtskeletbouw en er wordt gewerkt met een dampopen opbouw met cellulose isolatie. Bouwbedrijf van Engen bouwt het huis samen met H2O Installatietechniek.

 • Hoe het werken uit de Buiksloterham verdwijnt

  Op 14 en 29 mei 2018 organiseerde de gemeente Amsterdam twee participatieavonden over de toekomst van de Buiksloterham (BSH). Volgens de gebruikers van het gebied valt er op het gebied van participatie nog een hoop te verbeteren. Ruud Laarman, eigenaar van de Noord Amsterdamse Machinefabriek, al 73 jaar gevestigd. John Zondag is als architect en…

 • Presentatie Bouwgroep Kastoren 15-7-2016

  Op 15 juli 2016 presenteerden John Zondag en Thomas Bernhardt hun ontwerp voor bouwgroep Kastoren in Pakhuis de Zwijger. Je moet zelf even het geluid aanzetten.

 • Optieovereenkomst kavel 20c getekend

  De optieovereenkomst voor kavel BSH20c is getekend. John Zondag tekende als initiatiefnemer van De Zelfbouwcoöperatie op 23 mei 2016 de optieovereenkomst met Pierre van Rossum, directeur van Grond&Ontwikkeling. De Zelfbouwcoöperatie is een initiatief om zelfbouwers meer toegang te geven tot de grondmarkt in Amsterdam. Nadat de bouwgrond in Amsterdam sinds 1950 traditioneel al decennia van…

 • Buurtcoöperatie bij BouwWoonLeef

  Zelfbouw kent vele smaken. Je kunt zelf je huis ontwerpen en bouwen, of daar professionals voor inschakelen. Maar je kunt ook samen met andere kavelkopers, in een bouwgroep, aan de slag. En ook daar zijn weer verschillende varianten in, zo blijkt uit een nieuwe reportage van Bouw Woon Leef, gemaakt in dé zelfbouwwijk van Amsterdam: Buiksloterham. “Heel…