Werken of wonen?

In de Buiksloterham staat het werken enorm onder druk. Waar voorheen gesproken werd over een gemengd werk-woongebied wordt in 2018 vervijfvoudiging van het aantal vierkante meters woningen aangekondigd. Omdat dat gebeurt via een zo onleesbaar mogelijk gemaakte kaart hebben we het maar eens uitgetekend voor kavel 6.

Het gaat in dit stuk niet om kavel 6 an sich, en ook niet om de daar geplande ontwikkeling. Kavel 6 is slechts één voorbeeld. Het gaat om de rol van de gemeente in dit proces. We stellen aan de orde dat het werken, zonder dat het duidelijk wordt benoemd, ongemerkt het gebied wordt uitgeduwd.

Dat is jammer. De Buiksloterham was een uniek gebied. Want echt mengen van wonen en écht werken, dat bestaat eigenlijk niet meer in Amsterdam.