Over de Zelfbouwmarkt in 2011

Op 29 en 30 oktober 2011 vond de eerste Zelfbouwmarkt plaats in Strand West in de Amsterdamse Houthavens. In een tijd dat de economie was vastgelopen en niemand meer grond kon, wilde of durfde te kopen besloot de gemeente Amsterdam om 1000 kavels voor zelfbouw beschikbaar te stellen. Onder leiding van wethouder Maarten van Poelgeest werden er eind 2011 de eerste 69 individuele en 360 collectieve kavels aangeboden.

John Zondag werd als architect en aspirant-zelfbouwer op 28 oktober 2011 geïnterviewd door Amsterdam FM en gaf commentaar op deze nieuwe ontwikkeling.

John Zondag werd op 28 oktober geïnterviewd bij Amsterdam FM

A         DE KLEINE SCHAAL ALS MOTOR VOOR DE STAD

 • Er zijn stedenbouwkundige consequenties van de 1000-kavelkaart.
  Het is goed voor de stad!
 • Tegelijkertijd is het zo dat de kaart er komt uit noodzaak, en
  moet je het getal 1000 niet al te letterlijk nemen.
 • Er worden maar 69 ‘echte’ (individuele) kavels aangeboden in
  2011.
 • Er staan naast ‘potentiële kavels’ (?) ook een aantal
  fantasiekavels op de lijst.
 • Ook is het de vraag of dit beleid volgehouden gaat worden als
  ‘de markt’ weer aantrekt.*

B         CPO & DE TUSSENSCHAAL

 • Op de kavelkaart staan 360 kavels in ter beschikking voor Collectief
  Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
 • CPO is nieuw en fris en biedt mogelijkheden, om gezamenlijk
  meer te kunnen realiseren dan alleen.
 • De tussenschaal: in de Nederlandse Ruimtelijke Ordening werd
  traditioneel bijna alles projectmatig gebouwd.
 • Meestal grootschalig. Voor kleinschalige binnenstedelijke
  projecten is/was de traditionele ontwikkelmethode vaak te
  duur…
 • Merkwaardig is NU dat er tussen de individuele kavel en de
  projectontwikkelaars een groot gat gaapt.

  =>       CPO biedt hiervoor een oplossing!

C         WOONMATCHEN

 • De grote vraag daarbij is wel: hoe breng je mensen zinvol met elkaar in
  contact?
 • Tot nu toe vooral veel aparte bouwgroepen, maar geen centraal
  podium zoals bijvoorbeeld een ‘Collectieve Funda’.
 • Experimenten zoals digitaal ontmoetingsplein in Almere laten
  zien dat er veel sturing nodig is.

Zijn er mogelijkheden van ‘woondaten’ en andere vormen van
sociale media? Die schieten ineens als paddestoelen uit de grond: geweldig!!!
(Wikaza, Blok 0, Woondaten.nl)

a