Groene straten: kan dat?

Bij het praten over meer groen wordt regelmatig gezegd dat we de straten natuurlijk veel groener kunnen maken. Dat klinkt leuk en ik ben er natuurlijk niet tegen. Maar kan het wel? Als je dat zou doen, hoe ziet dat er dan uit? Om hoeveel oppervlak gaat het dan? We maken een uitsnede van de Ridderspoorweg, van Hasseltkade en Papaverweg en tekenen daarin het bomenplan zoals in 2009 door de gemeente getekend.

Conclusies: 1 – het weghalen van verharding is maar zeer ten dele mogelijk. en 2 – Er waren al best veel bomen getekend in 2009.

Om met het eerste te beginnen: er wordt onderscheid gemaakt tussen gebruiksgroen en ecosysteemgroen. Voor gebruiksgroen geldt een minimumoppervlak. Het gaat hier per definitie om ecosysteemgroen en dan gaat het niet om boomblaadjes maar om m2 onverhard terrein.

Als we verharding verwijderen, kunnen we bijvoorbeeld twee boomvakken samenvoegen, of drie. Het is maar op een paar plekken mogelijk om meer te doen dan dat: die categorie noemen we XXL. Al met al levert een dergelijke rekenoefening maximaal 1,2 hectare op voor de gehele Buiksloterham.

Dan het aantal bomen: het staat buiten kijf dat bomen een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een wijk. Natuurlijk gaar het niet alleen om verharding maar kan een boom op een verder verhard plein prima kwaliteit opleveren.

Toch een aantal kanttekeningen. Ten eerste: te zeggen dat we straten groener maken door er bomen te planten is een sigaar uit eigen doos: die waren al gepland. Eigenlijk zou de hoeveelheid bomen mee moeten stijgen met het aantal woningen. We hebben daarom de bomen geteld die er in 2007 waren getekend: 800 bomen op 4.000 woningen. Als we nu 8.000 woningen willen maken… zouden er dan niet eigenlijk ook 1.600 bomen moeten komen?

Ook hebben we gekeken naar manieren om zo hoogwaardig mogelijk groen zo goed mogelijk te spreiden over het hele gebied. Één groot park is leuk maar als de rest van de wijk geen groen heeft is dat onwenselijk. Hoe ziet dat er uit?