Lezing Buurtvisie 22-6-2018 “We Make the City”

Op 22 juni gaf John Zondag een lezing over de Buurtvisie Buiksloterham in het kader van We Make The City.

Buurtvisie gaat over het organiseren van projecten op buurtniveau. De bewoners van de Bosrankstraat zijn sinds 2011 bezig met buurtparticipatie en hebben in nauwe samenwerking met de gemeente een beheersovereenkomst gesloten voor het groen in de straat. Op de foto: de feestelijke opening van deze zelfbeheerstrook door stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum in 2016.

Tijdspad Buurtvisie van juli 2017 tot juni 2018
Team Buurtvisie bepleit concrete projecten van onderop. Eén van de eerste uitgevoerde initiatieven betrof het idee ‘Bloemenridders’, door Leo Goetstouwers, Sophie Leferink en Anne van Abkoude (rendering)
Het idee was simpel en kleinschalig en dus direct uitvoerbaar. In de stenen Buiksloterham hebben veel straten de namen van planten en bloemen. Idee: om in elke straat de bloemen te zaaien waar de straat naar vernoemd is. Zo gezegd zo gedaan. In de Bosrankstraat was de bosrank al geplant. Op de Ridderspoorweg werden klaprozenzaden gezaaid tussen de keien.
De energie van de buurten kan worden gebruikt om een wisselwerking te creëren tussen buurtprojecten en beleid.
Buurtprojecten zijn per definitie uitvoeringsgericht en hebben effect op korte termijn; ze sluiten aan op beleid en hebben daarmee ook effect op lange termijn.
Aanleiding voor de Buurtprojecten
De tijdlijn van de Buiksloterham in steekwoorden,
De gebiedsontwikkeling in de BSH doorloopt een bijzonder proces: er is geen stedenbouwkundig plan, alleen een ‘spelregelkaart’