Zelfbeheer Bosrankstraat

De zelfbouwers die in 2011 als eersten een kavel kochten in de Bosrankstraat zijn pioniers in de Buiksloterham. De toekomstige buren hebben vanaf dag 1 samengewerkt om dingen voor elkaar te krijgen. Zie ook www.bsh5.nl. Een van die projecten betrof de inrichting van de straat voor onze huizen.

Ergens in 2013 verving de gemeente een eerder ontwerp voor de openbare ruimte door een variant die we veel minder vonden. Om dat te illustreren besloten we om samen een maquette te maken van de openbare ruimte op schaal 1:50. Ieder bouwde zijn eigen huis en samen bouwden we de straat en de belendingen. De maquette was 4.00×1.20m groot en bleek een gouden zet: onze maquette was een graag geziene gast waarmee diverse wethouders graag mee op de foto gingen. Ook stond hij op zelfbouwmarkten en andere presentaties waar moest worden aangetoond dat er ook midden in de crisis nog wel degelijk gebouwd werd.

Als bewoners hebben we toen voorgesteld om zelf een alternatief voorstel te maken, binnen duidelijke randvoorwaarden. De gemeente ging hiermee akkoord. In 2016 werd de straat opgeleverd zoals die door de bewoners zelf is ontworpen, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Programma:

  • Inrichting Bosrankstraat (100x12 meter) grenzend aan 18 zelfbouwkavels BSH5

Samenwerking:

  • Bewonersvereniging Bosrankstraat, Bureau Noordwaarts