Ontwikkelingsvisie Zeeburgerpad, Amsterdam

Het Zeeburgerpad is een strook van 1,5 kilometer en 20-30 meter diep, aan de rand van het Oostelijk Havengebied. Een bedrijventerrein in het centrum van Amsterdam, waar veel verouderde gebouwen staan in een lage dichtheid.

Change Architects deed van 2006-2011 een aantal projecten waarin veranderbaarheid en functiemenging op een nieuwe manier werden onderzocht. Met een open en optimistische benadering werd gezocht naar ontwikkelmogelijkheden. Het Zeeburgerpad was dicht bij huis: ons kantoor was hier gevestigd.

De studie bestond uit een aantal stappen. Stap 1: een globale analyse van de gebruikers, de eigenaren, perceelgroottes, gebouwenleeftijd, functies. Stap 2: ruimtelijke mogelijkheden, ‘korrelgrootte’, programmatische mogelijkheden, en zelfs een soort van stedenbouwkundig profiel als voorziening voor de stad werden onderzocht in maquette, 3D en collages. Stap 3: een ontwerpvoorstel voor de strip “One Mile Zeeburgerpad.”

De studie laat goed zien hoe er in die tijd gezocht werd naar manieren om een aansprekend masterplan (vorm) te koppelen aan een gemengd woon-werkmilieu (programma) waarbij verschillende ontwikkelstrategieën benoemd werden in schaal en tijd. Wat opvalt is het gemak waarmee een vormconcept voor een strook van 1,5 kilometer lang als vanzelfsprekend en zelfs noodzakelijkheid werd ingezet.

Het Zeeburgerpad laat goed zien hoe ons denken over de stedelijke ontwikkeling is veranderd in de tijd. Waar we toen verlekkerd droomden over onze rol als masterplanner die vanuit het grote geheel de kleine korrel dicteert. We dachten dat het noodzakelijk was om regie te voeren, en dat niemand dat zo goed kon als wij. En dat als we maar een ruimtelijk interessant ontwerp zouden maken, de rest wel goed zou komen.

Sinds 2011 nemen we een heel andere positie in. We zijn sindsdien veel meer geïnteresseerd in de kleine schaal. We zijn veel voorzichtiger geworden met grote gebaren. En we moeten nog voorzichtiger omgaan met die paar werkgebieden die er nog zijn in Amsterdam.

Programma:

  • Grondoppervlak: 18750m2
  • Kaveldiepte: 20-30m
  • Vloeroppervlak: te onderzoeken
  • FSI bestaand: 1,5
  • FSI toekomstig: 3-6

Team:

  • John Zondag, Jos Rijs