Room with a view

Vensters op de haven
UItbreiding met ‘full view’
Wit frame
Gevelfragment
Doorkijk omhoog…
…doorkijk omlaag…
Uitzicht op de haven
Ruimtelijkheid