Buiksloterham

De Buiksloterham is een bedrijventerrein in Amsterdam-Noord dat geleidelijk aan wordt herontwikkeld tot gemengd woon-werkgebied. Zondag CS Architecten is niet dé ontwerper van de Buiksloterham.

Er ís geen ontwerp voor de Buiksloterham: in het Investeringsbesluit uit 2007 is bepaald dat er een open plan-ontwikkeling wordt nagestreefd met veel ruimte voor particulier initiatief.

ZCSA is wél een van de partijen die sinds 2007 actief is in het gebied, als stadsontwerper, architect, zelfbouwer, buurman, buurtbouwer, initiatiefnemer Bouwgroep Kavel 20c, initiatiefnemer Buurtvisie, kritisch burger en bewoner.

De Buiksloterham ligt vlak bij het Centraal Station en is 1km2 groot.
2009 Duurzame tender voor Kavels 12, 21, 41 – in opdracht van De Alliantie en Synchroon
2011 : kavel BSH05o, ontwikkeling eigen woonwerkhuis, Bosrankstraat 33
2012 : ontwerp en bouwbegeleiding ‘Marktplaatshuis’
2013 : openbare ruimte Bosrankstraat, gezamenlijk ontwerp bewonersgroep
2014 : webmaster straatblog www.bsh5.nl
2016 : initiatiefnemer Bouwgroep De Zelfbouwcoöperatie & Buurtcoöperatie
2018 : initiatiefnemer Buurtvisie Buiksloterham

De Buiksloterham is een rode draad in het werk sinds 2011. John Zondag geeft regelmatig lezingen over en rondleidingen door het gebied en is warm pleitbezorger van buurtparticipatie.

In dit filmpje legt Frank Alsema uit wat de Buiksloterham is, vanuit zijn door Zondag CS ontworpen woning aan de Monnikskapsstraat. Ook de Bosrankstraat is te zien in het filmpje.

Chronologie:

 • 2007 Manifest gemengde woon-werkgebieden
 • 2009 Duurzame tender kavels 12, 21, 41, i.o.v. Alliantie en Synchroon
 • 2011 Kavel BSH05o
 • 2012 Ontwerp 'Marktplaatshuis' voor Frank Alsema
 • 2013 Webmaster straatblog www.bsh5.nl
 • 2013 Inrichting Bosrankstraat, gezamenlijk ontwerp bewonersgroep
 • 2016 Bouwgroep De Zelfbouwcoöperatie Kavel 20c
 • 2017 Manifest Buurtvisie op Meet Up BSH 4 juli 2017
 • 2018 Buurtvisie bijeenkomsten met bewonersgroepen
 • 2018 Lezing We Make The City : Pleidooi voor buurtparticipatie
 • 2018 Ontwerp Tender Kavel 3D
 • 2019 Co-creatie Groenvisie Buiksloterham i.h.k.v. Herijking Investeringsbesluit
 • 2019 Voorstel Buurtenveloppen aan gemeente