VvE Gouden Leeuw

2012. VvE Gouden Leeuw. Verduurzaming 400 woningen. In opdracht van Pilaster VvE Beheer. Met GWBO en André van Stigt.

In 2012 hebben we onder de werktitel ‘Spaarwoning’ een rapportage gemaakt om de VvE Gouden Leeuw te helpen een manier te vinden om het ongeïsoleerde gebouw te isoleren, op zo’n manier dat het ook voor de minder kapitaalkrachtige eigenaren haalbaar zou worden.

We hebben toen een werkwijze ontwikkeld waarbij we het gebouw zorgvuldig in kaart brengen (hoeveelheden bepalen), vervolgens de bestaande toestand doorrekenen op isolatiewaarden, en daarna de verschillende opties benoemen, zowel bouwkundig als in financiële zin. 

Vervolgens is er gekeken welke besparingen er mogelijk worden door isolatie. Het project is haalbaar gemaakt door aan te tonen dat er op een verantwoorde manier kon worden geïnvesteerd vanuit de reserves van de VvE, en dat de maandelijkse besparingen op energieverbruik  voldoende waren om de reserves weer aan te vullen.