Het ontwerpen van woningen

Een handboek voor studenten, docenten en professionals op het gebied van woningbouw

In het boek ‘Het ontwerpen van woningen. Een handboek’ wordt het ontwerpen van woningen in al zijn facetten belicht. De organisatie van de woonruimte en het woongebouw wordt systematisch behandeld vanuit de breedte, de diepte, de stapeling, de ontsluiting van woningen en het stedelijk ensemble. Deze herziene editie is uitgebreid met 20 nieuwe exemplarische projecten, kent een verbeterde opbouw en is voorzien van een nieuw hoofdstuk over het proces van ontwerpen.

Het ontwerpen van woningen richt zich in de eerste plaats op de woningbouw in grotere eenheden, zoals stapelingen. Vanwege de brede aanpak van de thematiek is dit handboek ook inzetbaar bij het ontwerpen in lage dichtheden en zelfs bij het enkelvoudige woonhuis of villaontwerp. Het biedt gereedschap om de context van woningbouw te analyseren: van omvangrijke tabula-rasaplannen tot de invulling van een open gat in een straatwand.

Met betrekking tot de tektoniek van woningbouw komen achtereenvolgens de draagconstructie, de huid, de enscenering en de dienende elementen aan de orde. Daarbij gaat het telkens om de gevolgen van de keuzes in materiaal en vorm voor de ruimte en de beleving van het wonen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de relatie tussen de woningplattegrond en de (ervaring van de) ruimte.

Het boek is rijk geïllustreerd met vele actuele plannen uit binnen en buitenland en is onmisbaar voor studenten, docenten en professionals op het gebied van de woningbouw.

Bernard Leupen & Harald Mooij, m.m.v. Rudy Uytenhaak, Birgit Jürgenhake, Robert Nottrot, John Zondag

©2008 NAi Uitgevers