Referendum Hoofdgroenstructuur

Voor een betere bescherming van het openbaar groen in Amsterdam

Op 10 januari 2023 heeft John Zondag samen met 30 anderen een bijdrage geleverd aan de inspraakavond over het nieuwe Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Op 11 januari heeft de Commissie RO besloten om het Beleidskader ongewijzigd door te laten ter goedkeuring door de Raad. Precies zoals het wel vaker gaat als het groen in de stad onder druk staat: er wordt voor de vorm een ‘inspraakavond’ georganiseerd, maar wat je ook inbrengt: het verder volbouwen van de stad moet en zal doorgaan.

Zondag CS doet al jaren onderzoek naar de manier waarop de gemeente haar eigen Groennorm structureel negeert. Erger nog: er wordt gedaan alsof eraan voldaan wordt, door in de ronkende plannen veel #sjoemelgroen op te nemen in Excelsheets en renderings met veel groen op daken en gevels. In het Beleidskader Hoofdgroenstructuur wordt deze handelswijze verder gelegitimeerd, door voor 85 ontwikkelgebieden alvast aan te kondigen dat er daar ‘flexibel’ met regelgeving mag worden omgegaan.

Om die reden heeft John samen met 2 anderen een aanvraag gedaan voor een referendum over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Het inleidend verzoek werd in januari binnen 18 uur ondersteund door meer dan 18.500 handtekeningen. In april 2023 is ook het definitief verzoek meer dan 10.000 keer ondertekend, waarmee is voldaan aan de minimumeisen zoals gesteld in de Referendumverordening.

Als de gemeente zich wel aan haar eigen Referendumverordening houdt komt er dus een referendum.

Wat Zondag CS betreft zou het eigenlijk beter zijn als er géén referendum komt, maar een Groenverordening. Dat is nodig om het groen écht te beschermen, zowel het bestaande als het toekomstige groen dat nodig is voor meer dan 150.000 extra woningen. Met een Groenverordening kan geborgd worden dat de groene woorden worden omgezet in het daadwerkelijk reserveren van #grondvoorgroen (400 hectare extra stadspark!) en het juridisch afdwingbaar maken van de #groennorm, waardoor #sjoemelgroen voortaan onmogelijk gemaakt zou worden.

PROGRAMMA

  • Onderzoek

LOCATIE

  • Amsterdam

JAAR

  • 2023