Europaschool Wassenaar

Ontwerp voor herbestemming oud schoolgebouw tot 14 appartementen. In nauwe samenwerking met opdrachtgever Zondag Ontwikkeling zijn de 14 appartementen op een vanzelfsprekende manier ingepast in het bestaande gebouw. We waren zelf ook erg tevreden over de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw.

Helaas was de jury niet te spreken over de door ons getekende wijzigingen in het gebouw. We zijn er tot op de dag van vandaag van overtuigd dat we een heel goed plan hadden getekend.

Programma:

  • Hergebruik schoolgebouw
  • 14 appartementen
  • 14 parkeerplaatsen
  • Openbaar plein

Team:

  • John Zondag, Jos Rijs

Opdrachtgever:

  • Zondag Ontwikkeling B.V.