Nieuws

Seizoensvariatie van de zonkracht

Bron: RIVM De zonkracht varieert over het jaar omdat de zonshoogte afhankelijk is van het seizoen en omdat de ozonlaagdikte een jaarlijkse cyclus vertoont. Nederland In Nederland wordt de hoogste zonkracht vier tot vijf dagen na midzomer verwacht. Op zo’n vier dagen per jaar komt de zonkracht boven de 7. De afgelopen elf jaar is…

De 4 seizoenen-installatie: Winter

In ons eigen woon-werkhuis installeerden we een cv-houtkachel. De ervaringen delen we in deze blog. We hebben een 18kW cv-houtkachel van Kratki. Dit is een Poolse kachelfabrikant die ons werd aanbevolen door Endusol. Als de kachel aan staat wordt het erg warm voor de kachel. Dat is in de winter soms best lekker, maar in…

Werken of wonen?

In de Buiksloterham staat het werken enorm onder druk. Waar voorheen gesproken werd over een gemengd werk-woongebied wordt in 2018 vervijfvoudiging van het aantal vierkante meters woningen aangekondigd. Omdat dat gebeurt via een zo onleesbaar mogelijk gemaakte kaart hebben we het maar eens uitgetekend voor kavel 6. Het gaat in dit stuk niet om kavel…

Buurtenveloppen

In de Buiksloterham wordt af en toe gewerkt met de term ‘bouwenvelop’. Hiermee wordt bedoeld, dat er voor een kavel op een eenvoudige manier wordt samengevat wat de bebouwingsmogelijkheden zijn, in termen van bouwhoogte, maximaal vloeroppervlak (BVO), programma (% woningen, % werkfuncties, aantal parkeerplaatsen etcetera, en aanvullende eisen zoals plek van de hoofdentree of eisen…

Over participatie

De gemeente Amsterdam heeft sinds de laatste verkiezingen een college van Groen Links, D66, PvdA en SP. Een van de punten waarmee het college zich wil onderscheiden is de wens om te komen tot een betere participatie. Er is zelfs een speciale wethouder voor: Rutger Groot Wassink (GL) is wethouder van o.a. Democratisering. Deze stuurde…

Over de Herijking Investeringsbesluit Buiksloterham (2019)

Groenvisie Buiksloterham: waarom participatie altijd beter kan en moet In de periode maart-mei 2019 is door de gemeente Amsterdam een zogenoemde ‘co-creatie’-sessie georganiseerd waarin met bewoners gewerkt zou worden aan een gezamenlijke groenvisie voor de Buiksloterham.  Begin maart en 9 april vonden de eerste twee sessies plaats. Na de sessie van 9 april zijn een…

Groene straten: kan dat?

Bij het praten over meer groen wordt regelmatig gezegd dat we de straten natuurlijk veel groener kunnen maken. Dat klinkt leuk en ik ben er natuurlijk niet tegen. Maar kan het wel? Als je dat zou doen, hoe ziet dat er dan uit? Om hoeveel oppervlak gaat het dan? We maken een uitsnede van de…

Groenvisie Buiksloterham

John Zondag was betrokken bij het co-creatie-proces Groenvisie Buiksloterham. Dit werd georganiseerd door de Gemeente Amsterdam in de periode maart-juni 2019. Vanuit een fundamenteel constructieve houding – wij bouwen samen aan onze buurt – hebben we met een aantal buurtbewoners de plannen bekeken. Uiteindelijk zijn we erg kritisch en verontrust geworden over wat er plaats…

Infrarood verwarming

ZCSA onderscheidt zich door een actieve bemoeienis met installatie-systemen. Dat is begonnen vanuit een opvatting over het vak. Architectuur zou meer moeten zijn dan alleen een esthetisch ontwerp. Uiteindelijk is het doel van bouwen om comfort te bieden. Vanuit een nieuwsgierigheid als ingenieur heb ik me verdiept in innovatieve technieken. Als ontwerper van grootschalige projecten…

Zon op KNSM (2019)

ZCSA begeleidt zo nu en dan VvE’s bij het plaatsen van zonnepanelen. Dat is in de meeste gevallen niet zo heel moeilijk, de meeste VvE-besturen kunnen dat prima zelf afhandelen. ZCSA heeft zich gespecialiseerd in ‘complexe gevallen’. We doen dat niet heel vaak: gemiddeld 1x per jaar. Voldoende om op de hoogte te blijven van…